Po nekaj letih razvoja, raziskovanja in tastiranja elektronskega sistema "DaeDo", so v omenjemen podjetju dobili uradno priznanje s strani Svetovne Taekwondo zveze (WTF) za uporabo le tega v tekmovalnem taekwondo-ju.